Nyt fra Frimærkebanken


Indlæg bragt i Sct. Georg december 2004


Vi bliver i Frimærkebanken en gang imellem spurgt om, hvad formålet med Frimærkebanken er og hvordan vi arbejder. Spørgsmålene kommer ofte til gilderne og derefter til Frimærkebanken fra de virksomheder og institutioner, som er "leverandører" af frimærker fra deres indkommende post, men såmænd også fra gildebrødre, der er i gang - eller forhåbentlig vil i gang - med at indsamle brugte frimærker til Frimærkebanken. Og sådanne spørgsmål vil vi selvfølgelig gerne besvare både her i Sct. Georg, ved besøg i distrikts- og stadsgilder samt i de enkelte gilder

Når et gilde påbegynder indsamling af brugte frimærker og indsender dem til Frimærkebankens adresse: Postboks 55, 8310 Tranbjerg J., bliver der oprettet en konto i banken. På denne konto "indsættes" det kvantum (vægt), som gildet har indsendt. Frimærkerne skal være sorterede i danske og udenlandske frimærker og skal være klippede, som angivet i den fremsendte vejledning. Gildernes indestående på kontoen bliver af Frimærkebanken pakket og solgt, og i overensstemmelse med bankens vedtægter bliver de herved fremkomne midler tilsendt Sct. Georgs Gildernes danske og internationale hjælpefonde, hvor de hertil valgte bestyrelser videreformidler pengene. Og at "mange bække små gør en stor å" ses tydeligt af, at Frimærkebanken hvert år i de seneste mange år har kunnet sende 25.000 kroner til ligelig deling mellem de to fonde – ja, i år har vi endda kunnet aflevere 40.000 kroner til de gode formål!

Disse store beløb kunne vi jo ikke stille til rådighed for Sct. Georgs Gildernes hjælpefonde, hvis ikke de enkelte gilder havde kontaktpersoner i firmaer og institutioner, som dagligt lagde brugte frimærker til side til afhentning af gildet og senere fremsendelse til Frimærkebanken. Disse kontaktpersoner skylder vi en stor tak, men da Frimærkebanken ikke kender dem, beder vi herved gilderne om at viderebringe denne tak.

Indsamlingen foregår som en konkurrence, der løber i perioden mellem 2 landsgildeting, altså en periode på 2 år. Det gilde, der på landsgildetinget har flest kilo stående på sin konto, vinder – udover æren – et flot diplom samt en fornem præmie! I et af de kommende numre af Sct. Georg vil vi meddele status i konkurrencen.

Ovenstående orientering benytter vi os naturligvis gerne af ved enhver lejlighed, ligesom vi på landsgildetingene aflægger beretning om vores arbejde. Vi plejer endvidere at fortælle lidt om Frimærkebanken til de forsamlede gildemestre ved gildemesterstævnerne, men besynderligt nok – og til vores store forundring - blev vores sædvanlige korte taletid nægtet os af landgildeledelsen, så desværre måtte man ved den lejlighed undvære vores tilstedeværelse.

Mange gildehilsner
Nils Liljeberg
"bankdirektør"