Frimærkeindsamling

Her finder du en rettesnor for Gilder, der vil deltage i den humanitære hjælpeopgave, det er at indsamle brugte frimærker.

Vælg først en indsamlingsleder i Gildet.

Opsøg f.eks. offentlige kontorer, dagblade, større som mindre virksomheder og aftal at afhente evt. brevpost med frimærker på, en gang om ugen eller måneden - og vigtigt - overhold aftalen, så det ikke hober sig op hos vedkommende.

På møder - evt. gruppemøder - sorteres og klippes kuverterne. Dette kan udmærket gøres samtidig med behandlingen af et diskussionsemne.

Ved afklipning af frimærker bør der være ca. ½ - 1 cm papir af kuvertens forside rundt om frimærket - og ikke mere eller mindre og heller ikke kuvertbagside!

 

   

 

Frimærkebanken er ud over det sædvanlige afklip af frimærker også intereseret i at modtage frimærker i albums, men vi modtager/indvejer IKKE frankostempler, dvs. afstemplinger med frankeringsmaskiner.

Frimærkerne bedes nu venligst sorteret.

For danske mærker sorteres i:

For udenlandske sorteres i:

Frimærkebanken forbeholder sig ret til nedvejning af afklip, f.eks. med dobbelt papir (kuvertens bagside) samt for frimærker i albums.

Det er nu gildets indsamlingsleders opgave, at viderebringe det behandlede materiale til Frimærkebanken - husk endelig afsender - der så kvitterer for modtagelsen ved udløbet af kvartalet. Kvitteringen viser nyindsendte frimærkeafklip samt Gildets total for indsamlingsperioden. Gildet er da løbende underrettet om dets indsamlingsresultat.

HUSK at meddele Frimærkebanken, hvis I får ny indsamlingsleder i jeres gilde!

 

Det er en lille ulejlighed, med en stor virkning!

 

Indsamlede frimærker kan indsendes gennem PostDanmark til nedenstående adresse.

Andre afleveringsmetoder kan aftales efter henvendelse til:

 

Hans Fink

Skovgårdsvænget 8

8310 Tranbjerg J

Telefon 2139 5020

 

Skriv til Hans Fink

 

Øvrige kontaktadresser for Frimærkebanken finder du ved at trykke her.