Nyt fra Frimærkebanken


Følgende indlæg blev holdt på Landsgildetinget 2023 i Skælskør:


Kære Gildebrødre!

De seneste to år har vi stadig (næsten!) kunnet ”holde skindet på næsen” i Frimærkebanken. Dette betyder dog, at vi er knapt så optimistiske, som vi plejer at være, selv om resultaterne umiddelbart ser fine ud, når vi ser på de indsamlede mængder i kilo. (718,355 kg af i alt 49 ud af 130 gilder.) Og det skal I som repræsentanter for alle landets gilder selvfølgelig under alle omstændigheder have en meget stor TAK for!

Men det har vist sig på det seneste, at kvaliteten af de indsamlede mærker er vigende. Og dette betyder, at fordelingen af de indsamlede frimærker mellem danske og udenlandske og stort set værdiløse albums har ændret sig i en ugunstig retning! På det seneste har de udenlandske nemlig fyldt op til 90%, hvor det før var ca. fifty-fifty. Og det kan I selvfølgelig overhovedet ikke gøre for! Endvidere er markedet for frimærker også lidt vigende. Og her er årsagen jo den, at vi frimærkesamlere bliver færre og færre. En uddøende race er der oven i købet nogle, der siger! Men det er jo de helt normale markedskræfter om udbud og efterspørgsel, der dirigerer dette såvel som de fleste andre områder. Men på trods heraf har vi alligevel i den aktuelle 2 års periode ”med lodder og trisser” kunnet omsætte de indsamlede frimærker til i alt 25.000 kroner til det gode formål, nemlig støtte til Sct. Georgs Gildernes hjælpefonde.

Og, om end rent symbolsk, dette beløb vil jeg hermed overrække vores Landsgildemester - inden jeg afslutter beretningen.

Et lidt slidt udtryk er ”når dette så er sagt, så” …. Så det vil jeg ikke bruge! Men uanset hvordan det siges, kan vi ikke undgå at forsøge at se lidt ind i fremtiden. På et bestyrelsesmøde i Frimærkebanken for nylig vedtog vi at bruge det næste år som en slags observationsperiode, sådan at forstå, at vi konstant holder nøje øje med mængden og kvaliteten af de indsamlede frimærker, som I forhåbentlig fortsat vil hjælpe os med at indsamle.

Vores vurdering i dag er, at vi måske bliver nødt til at ”lukke butikken” om et år! Vi synes nemlig ikke, det giver god mening at opretholde en organisation, med hvad dertil hører af bankgebyrer og lokaleleje m.m., hvis ikke udbyttet står mål med anstrengelserne. Og det ser det ikke ud til at gøre lige nu. Og hvad det så kan komme til at indebære for Sct. Georgs Gildernes Hjælpefonde kan vi måske begynde at se konturerne af!

Må jeg afslutte denne del af Frimærkebankens beretning med hjerteligt at takke Landsgildeledelsen og Pernille på kontoret for behageligt samarbejde. Også Frimærkebankens bestyrelse skal have mange takker for godt arbejde. Jeg gør dette nu, fordi jeg af erfaring ved, at når vi er færdige med resultaterne, så går det hele op i diplomer, vinpræmier og fotografering!

Lad os herefter gå over til resultaterne ….

En samlet resultatliste vil som tidligere være ophængt udenfor, ligesom endelig opgørelse til det enkelte gilde, som i venligst bedes tage med hjem - også eventuelt til nabogildet, hvis det ikke er her!

 
10   Nykøbing F. 2. Gilde 12,800 kg
9   Bramming gildet 14,000 kg
8   Rudkøbing gildet 21,000 kg
7   Værløse gildet 21,500 kg
6   Maribo gildet 24,600 kg
5   Fortunen gildet 38,000 kg
5   Korsør gildet 42,100 kg

De gilder, der nævnes herfra, bedes komme for at modtage diplom og præmie i den løbende konkurrence og i øvrigt blive stående for en samlet fotografering til brug for Sct. Georg.

 
3   Ravnsholt gildet 87,800 kg
2   Slagelse 4. gilde 91,600 kg
1   Ringe gildet 136,400 kg


På billedet i foreste række fra venstre repræsentanter for de 3 vindergilder:

3.præmie - Diplom og vin - til Ravnsholt Gildet (Godtfred Søndergaard Petersen),
2.præmie - Diplom og vin - til Slagelse 4. Gilde (Solveig Møller) samt
1.præmie - Diplom, vin og Stenalderøksen - til Ringe Gildet (Karin Petersen).

 

TAKKER, ALLE SAMMEN FOR JERES INTERESSE FOR SAGEN!

Nils Liljeberg
'Bankdirektør'