Nyt fra Frimærkebanken


Salg af særkuverter 2005


Som tidligere år udgiver Frimærkebanken også i år en særkuvert med særstempel i anledning af Landsgildetinget i Odense i september måned.Bestilling kan foregå ved indbetaling af 20 kroner pr. stk. til Frimærkebankens bankkonto:

Reg. nr. 7120   konto nr. 1087997
(husk at anføre afsender og antal)
 

Der vil kun i meget begrænset omfang blive mulighed for at købe særkuverterne på landsgildetinget.
Vi opfordrer alle gildebrødre til snarest at foretage deres bestilling.

Mange gildehilsner
Nils Liljeberg
"bankdirektør"