Nyt fra Frimærkebanken


Salg af sækuverter 2007


Som tidligere år udgiver Frimækebanken også i år en sækuvert med sæstempel i anledning af Landsgildetinget i København 15. og 16. september.Sækuverten er med det smukke logo for Landsgildetinget og frankeret med frimækerne fra Post Danmarks udgivelse af sæfrimæker i anledning af spejderbevægelsens 100 års jubilæum.

Bestilling kan foregå ved indbetaling af 25 kroner pr. stk. til Frimækebankens bankkonto:

Reg. nr. 7120 konto nr. 1087997
(husk at anføre afsender og antal)


Der vil kun i meget begrænset omfang blive mulighed for at købe sækuverterne på landsgildetinget.

Vi opfordrer alle gildebrødre til snarest at foretage deres bestilling.

Nils Liljeberg
"bankdirektør"