Nyt fra Frimærkebanken


Følgende indlæg blev holdt på Landsgildetinget 2007 i København:


Kære Landsgildeledelse, kære gæster, kære gildebrødre til landsgildeting !

Det er igen i år en stor fornøjelse at kunne aflægge beretning for Frimærkebankens virke i 2-års perioden fra sidste landsgildeting i Odense til i dag, hvor vi mødes til en ny, glad gildedag i København. Med et måske lidt poppet ord: "Det er svært at bevare pessimismen" vil jeg på Frimærkebankens vegne byde alle en hjertelig god morgen! Og hvilken morgen!

Vi har alle sammen efter gårsdagens landsgildeting og en god kammerat-skabsaften fået en god nats søvn (- eller næsten alle!). Vi er nu klar til at tage fat på søndagens program. Og når man så skal berette om et for Sct. Georgs Gilderne og Frimærkebanken godt og positivt emne, er det jo ingen sag at skulle starte dagens program.

Og når man så samtidig kan fortælle, at Frimærkebanken endnu en gang har haft en helt forrygende 2 års periode, er det svært at få hænderne ned! Nemlig: hvor vi i den forrige 2-års periode afleverede 80.000 kroner til hjælpe-fondene har vi nemlig i Frimærkebanken i de sidste 2 år kunne overdrage landsgildets nationale og internationale hjælpefonde nogle rekordstore pengebeløb. Som et synligt bevis på resultatet af den seneste 2-års periodes aktiviteter i Frimærkebanken, vil jeg gerne hermed overrække landsgildemester denne symbolske check, der viser, at der i perioden er overført et samlet beløb på ikke mindre end

100.000 kroner!

Inden vi helt forlader det med pengene hører det da med, at vore beregninger viser (De fysiske regnskaber findes ikke mere, desværre!), at Frimærkebanken netop i år runder 1.000.000 kroner i tilskud til hjælpefondene!

Men nu tilbage til dagligdagen:
De vigtigste af de daglige gøremål er naturligvis håndteringen - altså modtagelse og efterfølgende salg af de mange kilo frimærker, som I - naturligvis i samarbejde med alle de gildebrødre, I repræsenterer - indsamler og sender til Frimærkebanken. Denne opgave tager Hans Fink sig af - fremragende bistået af sin kone Jytte.

Vi (eller rettere I) har i denne 2-års periode om ikke overgået jer selv, så har I dog indsamlet i alt 1.277,500 kg fra i alt 113 gilder, fordelt over hele landet (svarende til 11,3 kg/gilde). Men selvom vi er meget glade for og stolte over dette resultat, må vi konstatere, at det er første gang i mange år, vi har måttet konstatere en - om end svag - tilbagegang! (Seneste 2-års periode var på godt 1.500 kg) Måske på grund af den tiltagende brug af e-mails, sms'ere, fax'er o.l. elektronisk kommunikation. Denne beskedne nedgang har ramt både i antal deltagende gilder og i antal indsamlede frimærker. Vi håber imidlertid, at selv om vi er blevet rigtig gode til at finde de frimærker, der jo stadig bruges, at vi kan vende denne tendens og gøre det lidt bedre; der er nemlig i alt 213 gilder i landet; og hvis vi forudsætter en lige så stor gennemsnitlig indsamling fra samtlige gilder, "mangler" vi over 1.000 kg, og de var jo rare at få fat i!! Til den ende vil vi gerne endnu en gang tilbyde at komme og fortælle om Frimærkebankens virke til f.eks. enkeltgilder, distriktsgilder eller lign. Bare ring eller skriv et brev - husk at sætte frimærker på - så kommer vi!

Den traditionelle særkuvert er blevet til efter forarbejde ved bankens it-supporter Jan Bigums indsats, idet han har omsat landsgildetingets logo til udprintning på kuverterne. Vi har udover de forudbestilte lavet et lille ekstra antal, så I kan nå i løbet af formiddagen at købe et eksemplar (kun 25 kroner) og sende det til en gildebror - og gerne også en til jer selv! Husk at bemærke det flotte særstempel, som i øvrigt også har en filatelistisk værdi, så send også hellere en til gildets frimærke-kontaktperson! Læg den i den fine røde postkasse, så går resten helt automatisk! Og forhåbentlig lidt bedre end i Odense for 2 år siden, hvor postkassen fra landsgildetinget blev tømt og stemplet som almindelig post! Ja, det var en skrækkelig historie!

Jeg går herefter over til at omtale konkurrencen, som Frimærkebanken har løbende i 2-års perioden mellem landsgildetingene. Det er jo sådan, at hvert deltagende enkelt-gilde har en konto i banken, hvor de indsamlede frimærker bliver "bogført". Det er jo nemlig også sådan, at selv om alle naturligvis er velkomne til at indsende brugte frimærker til Frimærkebanken er det kun enkeltgilder og ikke distrikts/stadsgilder, der kan deltage i konkurrencen. Når indsamlingsperioden slutter - i dette tilfælde perioden fra lørdag præcis kl. 12:00 på sidste landsgildeting i Odense til dette landsgildetings lørdag (i går) kl. 12:00, bliver alle disse konti opgjort, og det gilde, der har flest kilo stående på sin konto, har vundet konkurrencen. (i øvrigt vil total-listen - som i parentes bemærket jo er en indsamlingsliste og ikke en præmieliste) være ophængt ved sekretariatet). Endvidere ligger der i postnummerorden et ”kontoudtog/kvittering” med det enkelte gildes totalt indsamlede mængde ved Frimærkebankens bord.

Til vinderen af konkurrencen er der først og fremmest vandrepræmien: den originale stenalderøkse med diplom fra Nationalmuseet. Til vinderen af konkurrencen: pas godt på den, brug den i jeres gildehaller, men med forsigtighed!

Vi har præmier til både nr. 1, 2 og 3, men for at de, der har deltaget i topstriden også kan se, hvor de i dag ligger placeret, vil jeg nævne de første 10 på listen.

Til de 3 øverst placerede i konkurrencen er præmien et flot diplom - selvfølgelig frimærkesmykket - samt noget fremragende og meget delsom rødvin.


Top 10 ser således ud:

1. Præstø 133,920 kg
2. Ølstykke 105,800 kg
3. 2.Tåstrup 84,080 kg
4. Maribo 74,340 kg
5. 2. Nykøbing F. 53,140 kg
6. 3. Odense 46,300 kg
7. 1.-7. Aarhus 40,260 kg
8. 3. Slagelse 39,700 kg
9. Bramminge 33,000 kg
10. Haslev 27,650 kg


Lad mig afslutningsvis takke mange gange for et frugtbart samarbejde med landsgildeledelsen, landsgildekontoret og med JER ALLE SAMMEN!