Nyt fra Frimærkebanken


Salg af særkuverter 2009


Som tidligere år udgiver Frimærkebanken også i år en særkuvert med særstempel i anledning af Landsgildetinget i Ålborg 18., 19. og 20. september.

 


 

Særkuverten er med det smukke logo for Landsgildetinget og frankeret med årets særfrimærke fra PostDanmark.

Bestilling kan kun foregå ved indbetaling af 25 kroner pr. stk. til Frimærkebankens bankkonto:

Reg. nr. 7120 konto nr. 1087997
(husk at anføre afsender og antal)


Der vil kun i begrænset omfang blive mulighed for at købe særkuverterne på landsgildetinget.

Vi opfordrer alle gildebrødre til snarest at foretage deres bestilling.


Mange gildehilsner
Nils Liljeberg
"bankdirektør"