Nyt fra Frimærkebanken


Salg af særkuverter 2013


Frimærkebankens bestyrelse arbejder intenst på at forberede vores del til landsgildetinget i Slesvig 2013.

Og alle må gerne vide, at det forhold, at vi for første gang skal operere uden for landets grænser, giver lidt udfordringer i forhold til tidligere landsgildeting!

Så selv om vi ikke endnu er så langt i processen, at vi kan vise jer, hvordan særkuverten kommer til at se ud i fuldt omfang, så kan vi dog love, at størrelsen bliver den samme som tidligere, Landsgildetingets logo bliver ligeledes meget synligt og frimærket bliver helt specielt!

I næste nummer af Sct. Georg skal det så afsløres, hvordan Landsgildetingets særkuvert 2013 fra Frimærkebanken i færdigt design kommer til at se ud!

Men allerede nu er det muligt at foretage din bestilling af særkuverten. Vi håber - og satser på - at de omtalte udfordringer ved at være syd for grænsen ikke udmønter sig i væsentligt ændrede omkostninger for Frimærkebanken.

Vi fastholder altså prisen på de 30 kroner, særkuverten hidtil har kunnet erhverves for.

Kuverten kan vi nu vise jer:

 


 

Overfør derfor venligst 30 kroner pr. stk. til vores bankkonto:

Reg. nr. 7120 konto nr. 1087997
(husk at anføre afsender og antal)

og du vil med det samme være sikret denne særkuvert, der både for frimærkeinteresserede og andre gildebrødre vil være et kærkomment minde fra Landsgildetinget 2013 i Slesvig.

Det vil dog også være muligt (i begrænset omfang) at købe særkuverten på landsgildetinget. Men forudbestilling gør det sikrere for dig og lettere for Frimærkebanken!

Frimærkebanken har desværre måttet konstatere, at udviklingen i mængden af brugen af frimærker - ikke helt uventet - er dalende! Det er ved at slå igennem på det antal brugte frimærker, som landets ellers meget ihærdige gildebrødre er i stand til ”at præstere”. Men vi håber, at vi fortsat i fornuftigt omfang kan være med til at støtte Sct. Georgs Gildernes nationale og internationale hjælpefonde. Med gildernes og de enkelte gildebrødres gode hjælp.

Det er således ikke spor for tidligt at komme i gang med at indsamle og klargøre de sidste frimærker, inden I efter sommerferien drager til Slesvig, for at kunne være med til at støtte det gode formål.

Mange gildehilsner
Nils Liljeberg
"bankdirektør"