Nyt fra Frimærkebanken


Følgende indlæg blev holdt på Landsgildetinget 2013 i Slesvig:


Kære Landsgildeledelse, kære gæster, kære gildebrødre!

Vi har vidst det længe - i 2 år! Eller jeg har i hvert tilfælde vidst det! At dette landsgildeting ville blive noget helt specielt! Og det har I - eller måske snarere vi - i den grad levet op til! Uden at ville gå i detaljer med aktivitetspunkter vil jeg blot for os i Frimærkebanken nævne det, at vi skulle hertil, i disse perfekte omgivelser, at det har givet nogle udfordringer, som vi nok ikke helt havde forestillet os, da det blev vedtaget, at vi skulle "tilbage til det gamle Danmark".

Det viste sig, nemlig, at det ikke var sådan ligetil at får lavet et særstempel, som vi plejer at få lavet i Odense efter tilladelse fra vores gode, gamle postvæsen! Næh, det store (og sikkert meget effektive!) tyske væsen skulle have så meget for noget tilsvarende - hvis vi da overhovedet kunne få tilladelsen til noget sådant. Jeg fornemmede, at det ikke var hvert år, de var ude for noget sådant! Rent bortset fra, at det så skulle administreres fra Hamborg.

Da det så viste sig, at de arrangerende gilder i Sønderjyllands Distrikt havde så meget initiativ og forbindelser alle vegne, kunne vi forene vores energier og få et fornuftigt resultat ud af vores bestræbelser. Så selv om det færdige produkt ikke helt ligner det, som I og vi er vant til, er vi meget tilfredse med samarbejdet med sønderjyder og "flensborgere" - og med det færdige resultat! Og vi har et lille oplag endnu, så I, der ikke har nået det endnu også kan få fat i jeres eget eksemplar af den tyske udgave af de danske Sct. Georgs Gilders særkuvert fra Landsgildetinget i Slesvig.

Se, vi har i Frimærkebanken haft en 2-års-periode, der ind imellem har været lidt for roligt. Specielt i det første år af tiden siden Landsgildetinget i Aarhus, kom der ikke ret mange frimærker til os. Og selvfølgelig var vi nok - som jeg har givet udtryk for før (både ved tidligere landsgildeting og i indlæg i Sct. Georg) forberedte på, hvordan det ville gå med frimærkeindsamleriet fremover, men det er jo altid træls, at skulle se på, at det projekt, man brænder sådan for, viser en vigende tendens.

I virkeligheden har det været sådan, at i det sidste halve år, har vi haft så få frimærker at sælge af, at vores gode kunder har fået rationeret deres bestillinger, og det har vi ikke været meget for, da det jo er derfra, vores penge skal komme fra til Sct. Georgs Gildernes hjælpefonde. Og så alligevel - i løbet af de seneste måneder og i går, ikke at forglemme(!) hjalp det jo lidt alligevel, således at vi i denne periode - altså fra Landsgildetinget i Aarhus for 2 år siden indtil i går kl. 12:00 har kunnet indsamle i alt knapt 700 kilo brugte frimærker, helt præcist 695,935 kilo - og det er noget bedre, end vi havde turdet håbe.

Og dette flotte indsamlingsresultat, som I har præsteret, sætter os i stand til at overrække Landsgildemester denne symbolske check til Landsgildets Nationale og Internationale Hjælpefonde på et samlet beløb for de 2 år på 60.000 kroner.

Når jeg siger "symbolsk", så er det, fordi de kontante midler er overført på en bestemt dato efter vores vedtægter, men vi vil gerne sikre, at også I er ordentligt informeret om, hvad vores fælles bestræbelser er blevet til i penge.

Men hjælp os ved at få jeres nabogilde til også at bruge deres netværk til at samle brugte frimærker - nu har I jo set, at samlet set bliver det virkelig til noget. For som vi i Frimærkebanken siger: MANGE BÆKKE SMÅ, GØR EN STOR Å!

Inden jeg nu går over til konkurrencens resultat skylder jeg lige at takke Landsgildeledelsen og Kirsten på kontoret for meget behageligt samarbejde. Men også Birgitte og hele hendes gruppe skylder vi stor tak for megen god hjælp i vores forberedelser. Også Jan Bigum, Hans Fink og jeres koner Bente og Jytte skal naturligvis have stor tak for indsatsen i de forløbne 2 år.

Den i 2 år løbende konkurrence om flest indsamlede brugte frimærker har givet det resultat, at I, kære gildebrødre, sammen med jeres respektive baglande i alt siden landsgildetinget i Aarhus for 2 år siden har fundet disse 700 kilo frimærker til Frimærkebanken. Alle disse frimærker er indsamlet af i alt præcis 101 gilder over det ganske land.

Af tidmæssige grunde vil jeg kun nævne de 10 gilder, der ligger øverst på listen. Og det er kun fordi, hvis jeg skulle nævne alle 101, ville vi nok blive lidt forsinket i tidsplanen. MEN, det er vigtigt for mig at sige til de, der ikke her bliver nævnt, at jeres arbejde med indsamlingen er vi også meget glade for, netop fordi jeres bidrag til den føromtalte store å er meget væsentligt! Og i øvrigt vil den samlede resultatliste være ophængt her udenfor, når I holder formiddagspause. Den vil også kunne ses på vores hjemmeside på internettet. Endvidere vil der ligge opgørelser med indsamlingsresultat til det enkelte gilde.

Her kommer så de 10 første på listen - og der er desværre kun præmier til de 3 øverste på listen. Det skal måske lige nævnes, at præmierne er 6 flasker god rødvin. Drik den nu ikke på vejen hjem - find en lejlighed og del dem med dem derhjemme!

1. Hirtshals Gildet 94,920 kg
2. Fortunen Gildet 85,050 kg
3. Nykøbing F 2. Gilde 38,700 kg
4. Ølstykke Gildet 34,700 kg
5. Fakse Gildet 26,850 kg
6. København 4. Gilde - Hvidovre 25,950 kg
7. Åbenrå 1. Gilde 22,715 kg
8. Holstebro 4. Gilde 19,700 kg
9. Aarhus 1. - 7. Gilde 18,505 kg
10. Næstved 2. Gilde 16,100 kg


Præmierne er overrakt gildebrødre fra de 3 vindergilder.
(1. præmien - Vandreøksen, diplom og vin
2. og 3. præmien - diplom og vin)

Fra venstre (med øksen) Hirtshals, Fortunen og Nykøbing F 2


Tillykke med jeres præmier og stort tillykke til jer alle sammen for jeres støtte til Frimærkebanken.