Nyt fra Frimærkebanken


Følgende er bragt i Sct. Georg december 2014


Ved Gildemesterstævnet i september måned kunne vi med stor tak modtage mange af gildernes indtil da indsamlede frimærker. Det var dejligt, det hjalp os meget - men de er allerede solgt - så vi glæder os til næste gang, der bliver lejlighed til at modtage en sending fra jer.

Dersom nogle af jer skal på juleudflugt og kommer i nærheden af Aarhus-området, så prøv at ringe/maile, så kan vi måske mødes og modtage dem, for det er da rigtigt, at det er blevet kostbart at sende en kasse frimærker, stor eller lille!

Vi har haft et par tilfælde, hvor vi ikke har haft den seneste opdatering af et gildes kontaktperson til Frimærkebanken. Dette har selvfølgelig givet lidt vanskeligheder med at finde den rette person at sende opgørelsen til hvert kvartal. Så husk venligst at orientere os om disse ændringer.

Og husk nu også at sende juleposten i god tid - og sæt gerne nogle flotte frimærker - og julemærker - på dine julehilsener!

En glædelig jul og et godt nytår sender vi til alle gildebrødre med mange hilsener og takker!

Nils Liljeberg ”bankdirektør”