Nyt fra Frimærkebanken


Følgende indlæg blev holdt på Landsgildetinget 2015 i Køge:


Kære Landsgildeledelse – kære gæster, kære gildebrødre til Landsgildeting – !

Efter en god gildedag i går, og ikke at forglemme en flot fest i aftes, er vi nu klar til at tage fat på dagens program - hvoraf Frimærkebankens "beretning" sædvanen tro, er (næsten!) det første punkt.

Og Frimærkebankens beretning er denne gang nok en af de lidt ”sørgmuntre” af slagsen! Den sørgelige del af den er, at vi endnu en gang har måttet konstatere, at antallet af de indsamlede frimærker er faldet lidt – men ikke nær så meget, som vi havde frygtet. På trods heraf, så er vi stadigvæk glade for og imponerede over, at I stadig er i stand til at finde dem i gemmerne i de mange små hjem og ved netværkernes hjælp i virksomheder og foreninger. Det er vi meget glade for. Og det er vi, bl.a. fordi vi ved, at selv om postvæsenet stadig udgiver lige så mange frimærker som tidligere, så bruges der ikke lige så mange af dem som før. Ja, verden er (næsten) helt af lave! Og nu er en postbil heller ikke altid gul mere - men blå, efter at postvæsenerne i Danmark og Sverige er slået sammen!

Men Frimærkebanken kæmper fortsat videre - i håbet om, at I, kære gildebrødre over det ganske, danske land kæmper sammen med os til fælles gavn og glæde!

Vores økonomiske resultat i den forløbne periode siden Landsgildetinget i Slesvig for 2 år siden er derfor blevet lidt mindre, end det plejer at være, men jeg synes og håber, at det (ganske vist symbolske!) beløb, jeg nu kan overrække Landsgildemester, må have gjort lidt fyldest i Sct. Georgs Gildernes nationale og internationale hjælpefonde.
Værsgo,
hr. Landsgildemester,
her er 48.000 kroner!
I denne periode er det blevet til i alt 643,3 kg som I har været med til at indsamle! (mod 695 kg. i foregående periode). Men vi har plads til flere! Så hvis nogle af jer sidder med en flov smag i munden over ikke at have været med til at opnå dette resultat, så er der kun én vej - hjælp os med at gøre det bedre!

Og husk så: I kan godt lige nå at sende en hilsen til de gildebrødre, der ikke kunne være til stede her i Køge. Ud og køb særkuverten med det historiens første fælles frimærke udgivet af det danske og det svenske postvæsen og læg den i postkassen!

Og så til resultatet af den løbende konkurrence om indsamlingen af flest frimærker i perioden fra Landsgildetinget i Slesvig i 2013 og til konkurrenceperiodens udløb i går klokken 12:00. Den samlede resultatliste vil om et øjeblik være ophængt i forhallen og på Frimærkebankens bord vil der være fremlagt breve til de gilder, der deltager i konkurrencen med besked om netop jeres gildes resultat.

Så her bliver der desværre kun plads til at nævne de 10 bedst placerede gilder (I parentes skal lige nævnes, at kun enkeltgilder - ikke stads- eller distriktsgilder - kan deltage i konkurrencen).

Der er som vanligt præmier og diplomer til de 3 bedst placerede i form af rigtig god (og delsom!) rødvin og til vinderen endvidere retten til opbevaring og brug i gildehallerne af den flotte vandrepræmie, stenalderøksen - pas godt på den!

1. Fortunen Gildet 80,650 kg
2. Rudkøbing Gildet 42,630 kg
3. Ølstykke Gildet 34,400 kg
4. Hirtshals Gildet 31,200 kg
5. 1/7. Gilde Aarhus 31,040 kg
6. 1. Gilde Sorø 23,600 kg
7. 4. Gilde Holstebro 22,000 kg
8. 8. Gilde Aarhus 20,080 kg
9. Porskjær Gildet 15,830 kg
10. Gråsten Gildet 15,770 kg


Tillykke til vinderne – og selvfølgelig til alle de andre deltagende gilder og tak til Landsgildeledelsen, kontoret, mine medarbejdere i banken og sidst - men absolut ikke mindst - TAK TIL JER ALLE SAMMEN for engageret deltagelse!
Vandreøksen overrækkes til vindergildet Fortunen repræsenteret ved Lene Agersnap.

Præmierne er overrakt gildebrødre fra de 3 vindergilder.

Fra venstre repræsentanter fra Ølstykke, Rudkøbing og Fortunen


Tak til Ingrid Danstrup for fotos til denne side