Nyt fra Frimærkebanken


Følgende indlæg blev holdt på Landsgildetinget 2017 i Fredericia:


Kære Landsgildeledelse – kære gæster, kære gildebrødre til landsgildeting i Fredericia!

En ny, glad gilde-dag tager sin begyndelse, og på dette tidspunkt er det sædvanen tro Frimærkebankens tur til at aflægge beretning!

Og på flere områder kunne jeg såmænd tage en kopi af de senere landsgildeting’s beretninger, for de er i disse år stadigt aktuelle. Det drejer sig nemlig om, at

Flere af disse hovedpunkter hænger nøje sammen og er for en stor dels vedkommende ting, vi kun har ringe eller ingen indflydelse på. Nogle af punkterne er der jo storfinans og storpolitik i!

Men på mange områder har den forløbne 2 års periode som nævnt egentlig lignet de foregående lidt!

Men ….. For der har virkelig været eet anderledes punkt i perioden:

En dag først på dette år ringede telefonen hos vores lagerforvalter.

”Er Frimærkebanken interesseret i 3 tons frimærker?”

Vi var lidt skeptiske – hvad var det mon for noget? 3 tons? Vi plejer på 2 år at indsamle ca 6-700 kg.

Vi kørte selvfølgelig i første omgang ud og så på det. På Djursland. Meget tæt på Molboernes land. Var der tale om endnu en molbohistorie? Men for os i Aarhus-området var det jo ikke så langt at køre.

En gammel, faldefærdig rønne. En rodebutik. Både ude og inde.

Beboeren, en ældre eneboer (særling!) der var flyttet på plejehjem efter et hjertetilfælde, havde samlet på frimærker i over 40 år.

Eneboer er måske for meget sagt – boede sammen med 16 katte! Og de mange frimærker lå alle steder i huset, køkken, soveværelse, værksted. Og alle steder var kattene. Og det kunne godt duftes på frimærkerne – som i øvrigt (bortset fra duften) var intakte. Stort set alle var engelske frimærker, som desværre ikke er den allerbedste handelsvare!

Vi blev enige om at køre hjem og spænde trailere på vores biler og hente så mange, der nu kunne være på dem og i bilerne. Det blev til 1200 kg, som vi kørte hjem, stablede op overdækkede udendørs. Efter et par måneder pakkede vi om i nye sække. Alt dette for at tage det værste af duften.

Herefter fik vi solgt dem. Desværre kunne vi kun få ca. 7.000 kroner for dem. Men vi fik - godt og vel - dækket vores kørselsomkostninger.

Så dette specielle eventyr var noget anderledes for os. Men det endte jo godt!

Og det fører mig så til en omtale af det økonomiske resultat af vores bestræbelser i de forløbne 2 år siden landsgildetinget i Køge. Det har også i denne periode været muligt for os at ”overgå os selv”, hvilket har som resultat, at vi til hjælpefondene har overført i alt 43.000 kroner. Værsgo’ hr. landsgildemester!
Og nu skal vi så over til resultatet af indsamlingskonkurrencen for perioden. Og indledningsvis vil jeg sige, at de 1200 kg fra ”kattehjemmet” ikke er indgået i den del af regnskabet. Det kunne ellers se godt ud, hvis vi 3 bestyrelsesmedlemmer i Frimærkebanken, som repræsenterer 3 forskellige gilder i Aarhus kunne rende med alle præmierne på det grundlag!

Her vil jeg som vanligt nævne top 10 på indsamlingslisten:

Også i lighed med tidligere er der præmier i form af god, delsom rødvin til de 3 bedst placerede på listen.

I alt er der i perioden indsamlet 685,770 kg. (40 kg mere end sidste periode!).

Samlet liste med alle deltagende gilder er ophængt ude foran indgangen. Og alle bedes venligst tage en slutopgørelse, som også befinder sig udenfor, med hjem.

Nu til top-10:
1. Fortunen Gildet 114,270 kg
2. Aarhus 1./7. Gilde 69,635 kg
3. Rudkøbing Gildet 56,300 kg
4. Nykøbing F 2. Gilde 42,670 kg
5. Holstebro 4. Gilde 23,820 kg
6. Aarhus 8. Gilde 22,105 kg
7. Maribo Gildet 20,690 kg
8. Aabenraa 1. Gilde 15,790 kg
9. Kerteminde Gildet 13,710 kg
10. Hirtshals Gildet 13,600 kg3.præmie - Diplom og vin - til Rudkøbing Gildet
(Overrakt til Karin Petersen fra Ringe Gildet).


2.præmie - Diplom og vin - til 1./7. Gilde Aarhus
(Overrakt til Hans Fink).


1.præmie - Vandreøksen, Diplom og vin - overrækkes til Fortunen
(Overrakt til Ole Iversen).


Lad mig afslutningsvis sige tak til bestyrelsen i Frimærkebanken og tak til landsgildet.

Men først og sidst: TAK til jer alle for en god indsats for sagen.