Nyt fra Frimærkebanken


Følgende indlæg i Landsgildets nyhedsbrev nr. 7, 2019:


Som sædvanligt udgiver Frimærkebanken også i år i forbindelse med Landsgildetinget en særkuvert. Den vil i år naturligvis være smykket med de flotte frimærker, der blev udgivet i anledning af Dannebrogs 800 års jubilæum på Valdemarsdag 15. juni 2019.

 


 

Denne kan nu bestilles på www.frimaerkebanken.dk og koster, også som sædvanligt, kun 30 kroner. Vi beder meget om, at man bestiller den i forvejen, idet vi kun får mulighed for at fremstille få eksemplarer, når vi er på vores stand på landsgildetinget i Vejen.

Det er jo i Vejen allersidste frist for at aflevere indsamlede frimærker, hvis de skal indgå i den løbende konkurrence om, hvilket gilde, der får samlet flest frimærker ind i perioden fra sidste landsgildeting til nu.
Og husk også, at afleveringsfristen er om lørdagen kl. 12:00.

På gensyn i Vejen!

Med gildehilsen og takker Nils Liljeberg ”bankdirektør”