Nyt fra Frimærkebanken


Følgende indlæg blev holdt på Landsgildetinget 2021 i Middelfart:


Kære Landsgildeledelse - kære gæster - kære gildebrødre til landsgildeting her i Middelfart!

Tak for en hyggelig aften i går. Og velkommen til Frimærkebankens del af Landsgildetingets sidste dag. Og der er jo en god grund til, at vi først kommer på nu. Det er nemlig sådan, at den konkurrence, der løber mellem 2 Landsgildeting om indsamling af flest brugte frimærker sluttede i går kl. 12:00, og at der derefter foregår en grovsortering og en indvejning og registrering af de her i Middelfart indleverede frimærker, som så skal lægges oveni dem, der er indleveret i perioden. Samt en hel masse andet papirarbejde, inden jeg kan stå her og offentliggøre resultaterne af indsamlingen og uddele præmierne til vinderne. Men det kommer vi til om lidt.

Og brugte frimærker har vi heldigvis fortsat modtaget. Og det i et omfang, som vi næppe havde troet muligt. Så I må have været meget ”om jer” for at banke dem op af jorden, for selv om der stadig udgives mange nye frimærker i mange lande, så bruges der stadig færre og færre af dem. Men der ligger helt åbenbart endnu en del på lofter, i kældre og alle mulige andre steder. Og vi er stadig i den situation, at vi kan sælge langt flere frimærker, end vi har. Så jeg synes, at I - og vi - endelig skal blive ved! Og det har vi bestemt os for - og vi regner med jer! Og det gør vi, så længe vi i fællesskab kan præstere et resultat, der ligner det nu indsamlede. Og selv om vi er meget kede af, at det formentlig fortsætter med at gå lidt ned ad bakke, så er vi ikke indstillet på at give op lige nu. Så lad mig gentage: Vi regner med jer!

Og herefter over til den økonomiske del af resultatet - og på godt jysk-fynsk: Det er nu ikke gået så ringe endda! Det er det beløb, jeg sædvanen tro, gerne vil overrække dig, kære landsgildeskatmester. Og selv om det ikke er helt så meget som perioden før, har I - og vi - grund til at være meget tilfredse. Ja, og det kan I, der sidder i landsgildeledelsen, såmænd også ligeså godt være tilfredse med! I den 2 års periode siden sidste landsgildeting i Vejen er det blevet til 30.000 gode danske kroner!

Afslutningsvis skal vi så lige have afsløret resultatet af den løbende konkurrence, som jo drejer sig om, hvad de enkelte gilder har indsamlet i den aktuelle 2 års periode. Den samlede mængde er 486 kg. Her i Middelfart er det blevet til ca. 165 kg. Vi har været ude for at vi modtog anonyme og navnløse donationer på lidt over 120 kg brugte frimærker. Og det er vi naturligvis meget glade for. Vi overvejede i en kort stund at fordele disse donationer til hvert af de 3 gilder, som bestyrelsen repræsenterer - men det gik vi hurtigt fra! Tænk jer, hvis jeg nu skulle have stået her og nævne vores 3 gilder som de 3 vindere af konkurrencen, æren og den gode rødvin? Det var aldrig gået godt! Nej, jeg vil nu nævne de 10 gilder, der har indsamlet flest kilo i perioden. De 3 bedst placerede bedes komme og modtage deres præmie i form af dejlig delbar rødvin og vinderen skal derudover i den næste 2 års periode opbevare og bruge den fornemme originale stenalderøkse i sine gildehaller.

Uden for hallen her er der ophængt en samlet liste over, hvad hvert enkelt gilde har indsamlet. Og der er også fremlagt slutopgørelser til alle disse gilder. Tag den venligst med hjem.

Men her er så resultaterne:

10   Gildet Porskjær 8,500 kg
9   Frederikssund 3. Gilde 10,100 kg
8   Vejle 1. Gilde 10,900 kg
7   Aarhus 8. Gilde 11,910 kg
6   Holstebro 4. Gilde 13,700 kg
5   Ringe Gildet 25,800 kg
4   Korsør 1. Gilde 27,500 kg
3   Fortunen 38,500 kg
2   Aarhus 1./7. Gilde 47,505 kg
1   Holstebro 3. Gilde 81,700 kgPå billedet i foreste række fra venstre repræsentanter for de 3 vindergilder:

2.præmie - Diplom og vin - til 1./7. Gilde Aarhus, 3.præmie - Diplom og vin - til Fortunen samt 1.præmie - Diplom, vin og Stenalderøksen - til Holstebro.

Herefter har jeg blot tilbage at takke landsgildeledelsen og Pernille for godt samarbejde. Min bestyrelse samt dens bagland skal også have en stor tak. Men først og fremmest, kære gildevenner til landsgildeting:

Tak for jeres indsats og tag mange takker og gildehilsener med hjem til jeres gilder i dagligdagen!

Nils Liljeberg
'bankdirektør'